Giỏ hàng

Trang thiết bị hiện đại

1. PHÒNG LAB

 

3. Brother IoT

 

2. Máy đính cúc tự động:

 

3. Máy cắt viền:

 

4. Hệ thống 60 máy trần tự động:

 

5. Máy dò kim tự động

 

6. Máy nhồi lông tự động:

 

7. Máy in sơ đồ Maika: 

 

8. Máy cắt dưỡng Maika:

 

 

Danh mục tin tức

Được hỗ trợ bởi Dịch